Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” yahut “iş” valörına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet işlemlerinde kullanılırdı.

Orantı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek yürekin kullanılmaya çıbanlandı. Bu görevliler, örneğin ülke daireleri yahut kiliselerde çeşitli işlemlerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut herhangi bir kişhayırlı tarif etmek yürekin kullanılmaya çıbanlandı. Günümüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor yahut iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişmüterakki yahut kurumları tarif etmek yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut herhangi bir kişhayırlı tarif etmek yürekin kullanılmaya çıbanlamıştır.